Mijn account
De voordelen van Decofleur
  • Exclusief voor bedrijven
  • Groot assortiment & staffelkorting
  • Direct uit voorraad leverbaar
  • Eigen voorraad & productie
menu
Mijn account
De voordelen van Decofleur
  • Exclusief voor bedrijven
  • Groot assortiment & staffelkorting
  • Direct uit voorraad leverbaar
  • Eigen voorraad & productie

Privacyverklaring

V&V Decofleur B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De aan jou beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”) V&V Decofleur B.V., gevestigd te Westeinde 64, 2211 XN Noordwijkerhout, kvk-nummer 28103786.

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verzameld door V&V Decofleur B.V.

  1. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers, btw-nummer.

Artikel 3 - Doel van de verwerking
Wij verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor: het verwerken van je bestellingen en facturen.

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@decofleur.com.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen
In het geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens derhalve niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een e-mail naar het volgende adres: info@decofleur.com.
Je gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kun je je richten tot meneer R. Vrolijk via info@decofleur.com.


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.
www.decofleur.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.decofleur.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren